Gabay para sa pag-dodownload at pag-konekta

Ika-1 na hakbang:

Mag-rehistro dito ! Kailangan mo ng account para makapaglaro !

Ika-2 na hakbang:

I-download ang client
* Ang progreso ay maaring huminto sa 99% habang kinukumpirma ng iyong browser ang dina-download.

Ika-3 na hakbang:

I-salin ang client sa kahit saang lokasyon sa iyong kompyuter.

Ika-4 na hakbang:

Para sa Windows: i-run ang PokeMMO.exe
Para sa Linux: i-Run ang PokeMMO.sh

Ika-5 na hakbang:

Hanapin ang mga ROMs* na magkakatugma gamit ang menu in-game.
MgaKailangang ROMs na magkatugma sa ngayon: Black/White 1
MgaOpsyonal na Nilalaman ROMs na magkatugma sa ngayon: Fire Red, Emerald, Platinum
MgaOpsyonal na mga Biswal ROMs na magkatugma sa ngayon: HeartGold/SoulSiver
* Ikaw dapat ay may legal na karapatan na gamitin ang ROM. Hindi ka namin susuplay-an ng ROMs o hanapan ka dahil ang ROMs ay naka-copyright.

Ika-6 na hakbang:

Malugod na paglalaro sa PokeMMO.